Home

SIB staat voor Stichting Inkomensbeheer en Bewindvoering, een onafhankelijke stichting die al sedert 1977 een betrouwbare dienstverlener is.

SIB is er voor mensen die zelf niet in staat zijn om hun financiële zaken goed te regelen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis. Soms neemt de familie of een bekende het financiële beheer dan over. Wilt u liever een onafhankelijk financieel beheerder? Dan kunt u SIB inschakelen.

SIB kan optreden als bewindvoerder van een cliënt of kan enkel de administratie van een cliënt verzorgen om zo een familiaire curator of bewindvoerder te ontlasten.

SIB heeft geen winstoogmerk zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden tegen kostprijs.

SIB is:

  • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41110043
  • is aangesloten bij de branchevereniging HORUS
  • is aangesloten bij de Stichting FTI
Stichting SIB
's Gravenstraat 181
4567 AD Clinge
Postadres:
Sterredreef 50
4567 BB Clinge
0114 - 382 283
0114 - 382 284
06 1226 5495

info@stichting-sib.nl
stichting-sib.nl