Historie

Voordat de Algemene Arbeidsongeschiktheid Wet (AAW) werd ingevoerd ontvingen cliënten die in een zorginstelling woonden vaak geen uitkering maar werden alle uitgaven (zoals kleding, zakgeld e.d.) betaald vanuit de instelling.

Na invoering van deze wet kreeg iedere cliënt een uitkering waaruit deze persoonlijke uitgaven betaald moesten worden.

Om er voor te zorgen dat deze gelden buiten de administratie van de instelling bleven (voorheen de Sterre thans Stichting Tragel Zorg) is in 1977 de Stichting Administratie en Beheer Verpleegdengelden in het leven geroepen.

Hun streven was om het beheer van de financiën van de cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen tegen een zo laag mogelijke prijs voor de cliënt.

Dit kernpunt van hun doelstelling wordt ook door het huidige bestuur van SIB nog steeds centraal gesteld.

Op 20 april 2011 heeft de Stichting Administratie en Beheer Verpleegdengelden een naamswijziging ondergaan naar Stichting Inkomensbeheer en Bewindvoering.