Werkzaamheden

Een overzicht van de werkzaamheden die door SIB onder meer worden uitgevoerd:

  • Aanvragen van uitkeringen
  • Aanvragen van Toeslagen
  • Belastingaangifte
  • Betalingsverkeer
  • Budgetadvisering
  • Contacten CAK
  • Declareren ziektekosten
  • Verantwoording kantongerecht

 

Elke cliënt van SIB heeft een beheerrekening op eigen naam waarop de inkomsten worden geboekt en waarvan de rekeningen worden betaald.
Daarnaast heeft hij ook een leefgeldrekening met een betaalpas. Op deze rekening worden periodiek de bedragen voor zak- en kleedgeld geboekt.
Beide rekeningen worden beheerd door SIB.
De bewindvoerder/curator ontvangt dagafschriften van beide rekeningen.

SIB treedt niet op als schuldhulpverlener.